96. § 11. Тригонометричні функції числового аргументу