Раздел § 10. Похідні показникової, логарифмічної та степеневої функцій