Раздел § 12. Таблиця первісних. Правила знаходження первісних