Раздел § 24. Системи рівнянь та методи їх розв’язування