Раздел Розділ 1. Показникова та логарифмічна функції. § 4. Поняття логарифма. Властивості логарифмів