Розділ 3. Елементи комбінаторики та теорії ймовірностей