Раздел § 24. Закономірності дії екологічних факторів на живі організми