Раздел Тема 9. політичні інститути і процеси. Політика в житті суспільства