76-77. Тема 4. Ринки виробничих ресурсів та доходи в ринковій економіці