Раздел Фізика. § 1. Електромагнітна взаємодія. Електричне поле. Закон Кулона. Напруженість електричного поля