Раздел Фізика. § 37. Геометрична оптика як граничний випадок хвильової. Закони геометричної оптики