Раздел Фізика. § 48. Дозиметрія. Дози випромінювання. Захист від йонізуючого випромінювання