Раздел Фізика. § 6. Електрорушійна сила. Закон Ома для повного кола. Правило Кірхгофа