Раздел Розділ 4. Об’єми та площі поверхонь тіл обертання. § 11. Об’єм циліндра