Раздел Розділ 4. Об’єми та площі поверхонь тіл обертання. § 13. Об’єм кулі та її частин