Раздел Розділ 2. Тіла обертання. § 5. Тіла та поверхні обертання. Циліндр