Раздел Розділ 3. Об’єми многогранників. § 9. Об’єм тіла. Об’єм призми та паралелепіпеда