Раздел Розділ 3. Об’єми многогранників. Завдання для перевірки знань до §§ 9-10