102. §10. Нафта, її склад, властивості та продукти перегонки