12. § 2. Явище ізомерії, структурна ізомерія, номенклатура насичених вуглеводнів