Раздел Розділ 1. Природні органічні сполуки. § 7. Органічні сполуки і здоров’я людини. Поняття про синтетичні лікарські препарати