Раздел Розділ 1. Природні органічні сполуки. Тестові завдання для самоперевірки знань