Раздел § 23. Місце хімії серед наук про природу, її значення для розуміння наукової картини світу