Раздел Розділ 3. Узагальнення знань з курсу хімії. § 25. Основні закони хімії. Атомно-молекулярне вчення