202. Тема 4. Україна в період загострення кризи радянської системи (середина 1960-х - середина 1980-х рр.)