Раздел РОЗДІЛ 4. УКРАЇНА В ПЕРІОД ЗАГОСТРЕННЯ КРИЗИ РАДЯНСЬКОЇ СИСТЕМИ (СЕРЕДИНА 60-Х - СЕРЕДИНА 80-Х рр.)