Раздел Узагальнення знань за розділом 1 "Україна в повоєнний період"