Раздел Розділ 1. Показникові та логарифмічні функції. § 2. Степеневі та показникові функції