Раздел Розділ 5. Координати і вектори у просторі. § 24. Координати в просторі