Раздел Розділ 5. Координати і вектори у просторі. § 25. Вектори в просторі