Раздел Розділ 6. Геометричні тіла. Об’єми та площі поверхонь геометричних тіл. § 32. Конуси