Раздел Розділ 6. Геометричні тіла. Об’єми та площі поверхонь геометричних тіл. § 35. Об’єм призми та циліндра