Раздел Розділ 6. Геометричні тіла. Об’єми та площі поверхонь геометричних тіл. § 36. Об’єм піраміди, конуса та кулі