Раздел Розділ 1. Показникові та логарифмічні функції. § 4. Логарифми та логарифмічні функції