Раздел Розділ 2. Похідна та її застосування. § 6. Границя функції