Раздел Розділ 1. Показникові та логарифмічні функції. Самостійна робота № 1