Раздел Розділ 1. Показникова та логарифмічна функції. § 1. Показникова функція