Раздел Розділ 1. Показникова та логарифмічна функції. § 2. Логарифми та їхнє застосування