Раздел Розділ 1. Показникова та логарифмічна функції. § 3. Розв'язання показникових і логарифмічних рівнянь, нерівностей та їхніх систем