Раздел Розділ 2. Вектори і координати. § 5. Координати та їхнє застосування