Раздел § 16. Многогранник та його елементи. Опуклі многогранники