Раздел Алгебра. Розділ 1. Показникова та логарифмічна функції. § 1. Степінь з довільним дійсним показником. Показникова функція, її властивості та графіки