116. § 12. Обчислення площ плоских фігур, інші застосування визначеного інтеграла у фізиці