Раздел Геометрія. Розділ 3. Об’єми і площі поверхонь геометричних тіл. § 8. Об’єм тіла. Об’єм призми та паралелепіпеда