81. § 9. Таблиця первісних. Правила знаходження первісних