Раздел Алгебра. Розділ 1. Показникова та логарифмічна функції. Завдання для перевірки знань до §§ 1-7