Алгебра. § 3. Елементи комбінаторики, теорії ймовірностей і математичної статистики