Раздел Алгебра. § 1. Показникова та логарифмічна функції. Головне в параграфі 1