Раздел § 11. Об'єм похилої призми. Об'єми піраміди і конуса