88. § 10. Текст і його ознаки. Текст у професійному спілкуванні